Contacte


Si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho mitjançant qualsevol d'aquests instruments:


  • Adreça:


IES Llucmajor
Carrer de Gràcia, 73
CP. 07620
Llucmajor (Palma de Mallorca)

  • Per via telefònica: +34 971 66 00 52
  • Per correu electrònic: ucuevas@iesllucmajor.org
  • Al formulari de contacte que trobaràs a la part inferior.